STRONA GŁÓWNA » Plan zajęć (WF - kierunek analityka medyczna, 2 rok)

O KATEDRZE
DLA STUDENTÓW
Wydział Lekarski
FOR STUDENTS
MD (6-year)
DDS (5-year)
Pharmacy (6-year M.Sc.)

  
Plan zajęć (WF - kierunek analityka medyczna, 2 rok)


ĆWICZENIA rozpoczną się:
24.02.2020
r. - dla grupy I (1.1; 1.2);
27.02.2020 r. - dla grupy II (2.1; 2.2).


i odbywać się będą:

Grupa I
- w poniedziałki, w godz. 11:15-14:15, do dnia 8.06.2020 r.
(opiekunem grupy jest dr hab. P. Solarczyk);

Grupa II - w okresie:
- 27.02. - 16.04.2020 w czwartki, w godz. 11:00-14:00;
- 21.04. - 12.05.2020 we wtorki, w godz. 11:30-14:30;
- 20.05. - 10.06.2020 w środy, w godz. 9:00-12:00;
do dnia 10.06.2020 r.
(opiekunem grupy jest dr A. Werner).
 Author: Piotr Nowosad date: 2020-02-18  print    back  
 
All rights reserved Department of Biology and Medical Parasitology ® 2020