STRONA GŁÓWNA » Regulamin zajęć (WF - kierunek analityka medyczna, 2 rok)

O KATEDRZE
DLA STUDENTÓW
Wydział Lekarski
FOR STUDENTS
MD (6-year)
DDS (5-year)
Pharmacy (6-year M.Sc.)

  
Regulamin zajęć (WF - kierunek analityka medyczna, 2 rok)


 

1. Zajęcia obejmują 55 godzin ćwiczeń z parazytologii lekarskiej, ze szczególnym uwzględnieniem laboratoryjnej diagnostyki parazytologicznej.

2. Tematy kolejnych zajęć są podane na stronie internetowej Katedry (www.parasit.ump.edu.pl) oraz w skrypcie Zeszyt do ćwiczeń. Diagnostyka parazytologiczna dla studentów Oddziału Analityki Medycznej (Majewska i Nowosad, Poznań 2017, wyd. I) dostępnym na stronie internetowej Uczelni w systemie WISUS/Materiały dydaktyczne.

3. Obowiązuje przygotowanie się do bieżącego ćwiczenia (rekomenduje się Przewodnik do ćwiczeń. Parazytologia lekarska dla studentów Wydziału Lekarskiego i Oddziału Analityki Medycznej (Majewska AC., Mazur T., Nowosad P., Poznań 2000, wyd. I). Zaliczenie ćwiczenia uzyskuje się na podstawie podpisu asystenta w Zeszycie do ćwiczeń. Podpis asystenta otrzymuje się na podstawie prawidłowo wykonanych rysunków i prawidłowo uzupełnionych tabel oraz odpowiedzi na jedno pytanie dotyczące bieżących zajęć.

4. Końcowy sprawdzian testowy obejmuje 40 pytań i trwa 40 minut. Wzory pytań testowych znajdują się w skrypcie Przewodnik do ćwiczeń. Parazytologia lekarska dla studentów Wydziału Lekarskiego i Oddziału Analityki Medycznej (Poznań 2000, wyd. I).

5. Zaliczenie przedmiotu uzyskuje się na podstawie pozytywnego zaliczenia sprawdzianu praktycznego z rozpoznawania preparatów pasożytów (na 10 przedstawionych przypadków należy rozpoznać minimum 6) oraz zgromadzenia minimum 25 punktów (63% prawidłowych odpowiedzi) z końcowego sprawdzianu testowego.

6. Studenci, którzy nie zaliczą zajęć mają możliwość 2-krotnej poprawki ustnej.

7. Do sprawdzianu końcowego przystępują studenci obecni na wszystkich ćwiczeniach lub nieobecni co najwyżej na jednym, i nie mający zobowiązań wobec Katedry (zbite preparaty, zepsuty sprzęt).

8. Sprawy porządkowe i organizacyjne:
a) studenci ponoszą odpowiedzialność materialną za używane mikroskopy oraz preparaty (uszkodzenie preparatu trwałego kosztuje 50,00 PLN);
b) Zeszyt do ćwiczeń oraz Przewodnik do ćwiczeń są udostępnione na stronie internetowej Uczelni w zakładce "WISUS/Materiały dydaktyczne". Dodatkowo, Przewodnik można wypożyczyć w Bibliotece Głównej UM (uwaga: liczba skryptów jest ograniczona).

9. Sprawy BHP:
a) przepalone żarówki w mikroskopach wymienia wyłącznie asystent;
b) nie istnieje ryzyko zarażenia podczas oglądania „świeżych” preparatów (demonstrowane żywe organizmy nie są inwazyjne dla człowieka).

 Author: Piotr Nowosad date: 2020-02-18  print    back  
 
All rights reserved Department of Biology and Medical Parasitology ® 2020