STRONA GŁÓWNA » Plan zajęć - 1 rok Oddz. optometrii (Wydz. Medyczny)

O KATEDRZE
DLA STUDENTÓW
Wydział Lekarski
FOR STUDENTS
MD (6-year)
DDS (5-year)
Pharmacy (6-year M.Sc.)

  
Plan zajęć - 1 rok Oddz. optometrii (Wydz. Medyczny)


WYKŁADY
z „Biologii” będą się odbywały w  sali wykładowej im. Prof. W. Kasprzaka, Katedry i Zakładu Biologii i Parazytologii Lekarskiej (Collegium Maius), ul. Fredry 10, począwszy od dnia 3.03.2020 r.

TERMINY:
03.03.2020, godz. 14:30-16:00 – wykład nr 1
17.03.2020, godz. 14:30-16:00 – wykład nr 2
01.04.2020, godz. 09:00-10:30 – wykład nr 3
22.04.2020, godz. 09:00-10:30 – wykład nr 4
08.05.2020, godz. 09:30-11:00 – wykład nr 5
13.05.2020. godz. 09:00-10:30 – wykład nr 6
22.05.2020, godz. 09:30-11:00 – wykład nr 7

29.05.2020, godz. 09:30-10:15 – test zaliczeniowy z wykładów

SEMINARIA
rozpoczną się 25.02.2020 roku i odbywać się będą w sali wykładowej im. Profesora Witolda Kasprzaka w Katedrze i Zakładzie Biologii i Parazytologii Lekarskiej (ul. Fredry 10).

Opiekunem grupy jest: dr Piotr Nowosad
 Author: Piotr Nowosad date: 2020-02-18  print    back  
 
All rights reserved Department of Biology and Medical Parasitology ® 2020