STRONA GŁÓWNA » PRAKTYKI WAKACYJNE - 1 rok WL I

O ZAKŁADZIE
DLA STUDENTÓW
Wydział Lekarski
FOR STUDENTS
MD (6-year)
DDS (5-year)
Pharmacy (6-year M.Sc.)

  
PRAKTYKI WAKACYJNE - 1 rok WL I


PRAKTYKI WAKACYJNE

1. Praktyka trwa cztery tygodnie = 4 x 5 dni (roboczych) = 20 dni x 6 godz. lekcyjnych = 120 godz. lekcyjnych

2. Nie można dzielić 4 tygodni praktyki na mniejsze okresy.

3. W przypadku krótkiej nieobecności (choroba, sprawy losowe) czas praktyki należy odpowiednio wydłużyć (dodając dni nieobecności).

4. Osoby, które rozpoczęły wolontariat, lecz pragną podjąć regularną praktykę zgłaszają ten fakt Opiekunowi ds. Praktyk I roku poprzez e-mail; po zbilansowaniu dni i godzin wolontariatu Pełnomocnik decyduje o skierowaniu na skrócony termin praktyki;

5. Praktyki są realizowane w Oddziałach szpitalnych (wyłączone z praktyki są SOR, OIOM, Pogotowie Ratunkowe, Przychodnie, Laboratoria).

6. Praktykę należy odbyć w okresie do 15. września 2021 r.

7. Student ma prawo wybrać sobie zarówno termin, jak i szpital do zrealizowania praktyki wakacyjnej.

8. Student ma prawo do zmiany swojej decyzji (miejsce i termin praktyki) w konsultacji z Pełnomocnikiem.

9. Praktyka po I roku realizowana jest jako "Opieka nad chorym".

10. W uzasadnionych przypadkach student ma prawo ubiegać się o zwolnienie z praktyki na I roku; należy się wówczas skonsultować drogą e-mail z Pełnomocnikiem ds. Praktyk, który opiniuje prośbę studenta i przekazuje ją Prodziekanowids. Studenckich, który decyduje o zwolnieniu biorąc pod uwagę opinię Pełnomocnika.

ORGANIZACJA PRAKTYKI WAKACYJNEJ

Wolontariat

Praktyka Grupowa

Praktyka Indywidualna

Zwolnienia

dr Piotr Nowosad
Opiekun ds. Praktyk Wakacyjnych
Studentów I roku WL I
e-mail: pnowosad@ump.edu.pl
tel. 61 854-60-78

dr Łukasz Skrzypczak
Zastępca Opiekuna ds. Praktyk Wakacyjnych
Studentów I roku WL I
e-mail: lskrzyp@ump.edu.pl
tel. 61 854-60-80

Katedra i Zakład Biologii i Parazytologii Lekarskiej
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Fredry 10, 61-701 Poznań
fax 0-61 854-62-36

 Author: Piotr Nowosad date: 2021-04-02  print    back  
 
All rights reserved Department of Biology and Medical Parasitology ® 2021