STRONA GŁÓWNA » PRAKTYKI WAKACYJNE - 1 rok WL I


 
PRAKTYKI WAKACYJNE - 1 rok WL I


PRAKTYKI WAKACYJNE

1. Praktyka trwa cztery tygodnie = 4 x 5 dni (roboczych) = 20 dni x 6 godz. lekcyjnych = 120 godz. lekcyjnych

2. Nie można dzielić 4 tygodni praktyki na mniejsze okresy.

3. Praktykę należy odbyć w okresie od 1. lipca 2019 r. do 13. września 2019 r.

4. Dni nieobecności powodują odpowiednie wydłużenie czasu trwania praktyki wakacyjnej.

5. Praktyka musi się odbyć wyłącznie w oddziałach szpitalnych (klinikach). Niedozwolone jest odbywanie praktyki po I roku w: przychodniach, ośrodkach zdrowia, laboratoriach, izbach przyjęć, pogotowiu ratunkowym, SOR.

6. Student ma prawo wybrać sobie zarówno termin, jak i miejsce realizowania praktyki wakacyjnej.

7. Praktyka po I roku realizowana jest jako "Opieka nad chorym".

ORGANIZACJA PRAKTYKI WAKACYJNEJ

SKIEROWANIA GRUPOWE

SKIEROWANIA INDYWIDUALNE

PO ZAKOŃCZONEJ PRAKTYCE WAKACYJNEJ

1. W celu zaliczenia praktyki wakacyjnej należy dostarczyć Opiekunowi Praktyk Książeczkę Praktyk Wakacyjnych z wpisami potwierdzającymi:
a) odbycie praktyki wakacyjnej w ustalonym terminie (od dnia - do dnia);
b) odbycie praktyki wakacyjnej w ustalonym szpitalu;
c) wykonanie czynności objętych programem praktyk.
WIĘCEJ INFORMACJI...

2. Dodatkowo, w celu zaliczenia praktyki wakacyjnej należy przedstawić Opiekunowi Praktyk
zaświadczenie o odbytym szkoleniu z zakresu ochrony danych osobowych.
Szkolenie jest dostępne na platformie sOLAT, po zalogowaniu się do Wisusa.
Szkolenie kończy się testem, po zaliczeniu którego generowane jest automatycznie zaświadczenie o odbyciu szkolenia.

2. UWAGA!!!
Jedynie Opiekun Praktyk jest uprawniony do zaliczenia praktyki wakacyjnej, tj. do dokonania odpowiedniego wpisu w książeczce praktyk.

dr Piotr Nowosad
Opiekun ds. Praktyk Wakacyjnych
Studentów I roku WL I
e-mail: pnowosad@ump.edu.pl

dr Łukasz Skrzypczak
Zastępca Opiekuna ds. Praktyk Wakacyjnych
Studentów I roku WL I
e-mail: lskrzyp@ump.edu.pl

tel. 0-61 854-60-78 lub 854-60-80
fax 0-61 854-62-36

Katedra i Zakład Biologii i Parazytologii Lekarskiej
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Fredry 10, 61-701 Poznań

 Author: Piotr Nowosad date: 2019-01-31  print    back  
 
All rights reserved Department of Biology and Medical Parasitology ® 2019