STRONA GŁÓWNA » Program zajęć (1 rok WF - kierunek analityka medyczna)


 
Program zajęć (1 rok WF - kierunek analityka medyczna)


Data

Nr seminarium

Temat

3.10.2018

1

Seminarium wstępne

10.10.2018

2

Interakcje między organizmami w ekosystemie
dr Ł. Skrzypczak

17.10.2018

3

Pojęcia, prawa i zasady ekologii człowieka. Populacja ludzka jako jednostka ekologiczna
dr P. Nowosad

24.10.2018

4

Biologiczne zanieczyszczenia środowiska człowieka
dr hab. M. Derda

7.11.2018

5

Wpływ czynników abiotycznych i biotycznych w żywności na zdrowie człowieka
dr A. Słodkowicz-Kowalska

14.11.2018

TEST 1 – z zakresu seminariów 2-5

21.11.2018

6

Czynniki wpływające na pojawianie się nowych chorób zakaźnych i pasożytniczych u ludzi
dr Ł. Skrzypczak

28.11.2018

7

Immunogenetyka, genetyczne aspekty odporności
dr A. Werner

5.12.2018

8

Ekogenetyka i farmakogenetyka
dr hab. P. Solarczyk

6.12.2018

9

Organizmy transgeniczne: bezpieczeństwo dla człowieka i środowiska
dr A. Werner

12.12.2018

TEST 2 – z zakresu seminariów 6-9

13.12.2018

10

Zasady mikroskopii optycznej

dr hab. E. Wandurska-Nowak

19.12.2018

11

Mikroskopia optyczna – ćwiczenie nr 1

20.12.2018

12

Mikroskopia optyczna – ćwiczenie nr 2

9.01.2019

13

Prezentacje multimedialne studentów: temat 1

10.01.2019

14

Prezentacje multimedialne studentów: temat 2

16.01.2019

15

Prezentacje multimedialne studentów: temat 3

17.01.2019

16

Prezentacje multimedialne studentów: temat 4

23.01.2019

17

Prezentacje multimedialne studentów: temat 5

24.01.2019

18

Prezentacje multimedialne studentów: temat 6

30.01.2019

19

Prezentacje multimedialne studentów: temat 7

31.01.2019

20

Seminarium końcowe – podsumowanie zajęć, ustalenie terminów poprawek, zapisy na egzamin – prowadzący grupę

od 31.01.2019

ZALICZENIA POPRAWKOWE

zaliczenia ustne wyłącznie dla studentów, którzy nie zaliczyli seminariów na podstawie 2 sprawdzianów cząstkowych

TEMATY PREZENTACJI STUDENTÓW

1. Organizacja oraz funkcje komórek prokariotycznych i eukariotycznych.

2. Rodzaje tkanek człowieka: ich budowa w aspekcie pełnionych funkcji.

3. Narządy i układy narządów człowieka jako jeden z poziomów organizacji żywej materii.

4. Środowiskowe zagrożenia zdrowia człowieka – cz. I: wpływ promieniowania UV oraz skutki zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego.

5. Środowiskowe zagrożenia zdrowia człowieka – cz. II: wpływ promieniowania jonizującego.

6. Środowiskowe zagrożenia zdrowia człowieka – cz. III: wpływ hałasu i wibracji.

7. Molekularne podstawy procesu starzenia.

 Author: Piotr Nowosad date: 2018-10-03  print    back  
 
All rights reserved Department of Biology and Medical Parasitology ® 2019