STRONA GŁÓWNA » Program zajęć (1 rok WF - kierunek farmacja)


 
Program zajęć (1 rok WF - kierunek farmacja)


Data

Nr seminarium

Temat

4/5.10.2018 r. 

1

Sprawy porządkowe i organizacyjne; zapoznanie z tokiem i zakresem ćwiczeń oraz ze sposobem egzekwowania wiadomości i warunkami zaliczania ćwiczeń

11/12.10.2018 r.

2

Nauka mikroskopowania i dokumentacji cz. I

15.10.2018 r.

3

Nauka mikroskopowania i dokumentacji cz. II

18/19.10.2018 r.

4

Przywry

22.10.2018 r.

5

Tasiemce

25/26.10.2018 r.

6

Nicienie (cz. I)

29.10.2018 r.

7

Nicienie (cz. II)

5.11.2018 r.

TEST 1 – z zakresu ćwiczeń 4-7

8/9.11.2018 r. 

8

Pierwotniaki (cz. I)

15/16.11.2018 r.

9

Pierwotniaki (cz. II)

19.11.2018 r. 

10

Stawonogi

22/23.11.2018 r.

TEST 2 – z zakresu ćwiczeń 8-10

26.11.2018 r.

11

Prezentacje multimedialne studentów: temat 1

29/30.11.2018 r.

12

Prezentacje multimedialne studentów: temat 2

3.12.2018 r.

13

Prezentacje multimedialne studentów: temat 3

6/7.12.2018 r.

14

Prezentacje multimedialne studentów: temat 4

10.12.2018 r.

15

Prezentacje multimedialne studentów: temat 5

13/14.12.2018 r.

16

Prezentacje multimedialne studentów: temat 6

17.12.2018 r.

17

Prezentacje multimedialne studentów: temat 7

20/21.12.2018 r.

18

Prezentacje multimedialne studentów: temat 8

7.01.2019 r.

TEST 3 – z zakresu seminariów 1-8

7.01.2019 r.


Seminarium końcowe – podsumowanie zajęć, ustalenie terminów poprawek, zapisy na egzamin

od 7.01.2019

ZALICZENIA POPRAWKOWE

zaliczenia ustne wyłącznie dla studentów, którzy nie zaliczyli materiału na podstawie 3 sprawdzianów cząstkowych

TEMATY PREZENTACJI STUDENTÓW (zapisy studentów w grupie: F-4)

1. Komórka, jako podstawowa jednostka strukturalno-funkcjonalna organizmu.
2. Struktura i funkcje błon biologicznych. Mechanizmy transportu przez błony.
3. Środowiskowe zagrożenia zdrowia człowieka - część I. Wpływ promieniowania UV oraz skutki zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego.
4. Środowiskowe zagrożenia zdrowia człowieka - część II. Wpływ hałasu i wibracji.
5. Środowiskowe zagrożenia zdrowia człowieka - część III: Wpływ zanieczyszczenia żywności czynnikami abiotycznymi i biotycznymi.
6. Środowiskowe zagrożenia zdrowia człowieka - część IV: Wpływ biologicznych zanieczyszczeń hydrosfery i litosfery.
7. Organizmy transgeniczne: bezpieczeństwo dla człowieka i środowiska.
8. Molekularne podstawy procesu starzenia.

 Author: Piotr Nowosad date: 2018-10-04  print    back  
 
All rights reserved Department of Biology and Medical Parasitology ® 2019