STRONA GŁÓWNA » Program zajęć (1 rok WF - kierunek farmacja)

O KATEDRZE
DLA STUDENTÓW
Wydział Lekarski
FOR STUDENTS
MD (6-year)
DDS (5-year)
Pharmacy (6-year M.Sc.)

  
Program zajęć (1 rok WF - kierunek farmacja)


Data

Nr seminarium

Temat

3/4.10.2019 r. 

1

Nauka mikroskopowania i dokumentacji cz. I

10/11.10.2019 r.

2

Nauka mikroskopowania i dokumentacji cz. II

14.10.2019 r.

3

Przywry

17/18.10.2019 r.

4

Tasiemce

21.10.2019 r.

5

Nicienie (cz. I)

24/25.10.2019 r.

6

Nicienie (cz. II)

28.10.2019 r.

TEST 1 – z zakresu ćwiczeń 3-6

4.11.2019 r. 

7

Pierwotniaki (cz. I)

7/8.11.2019 r.

8

Pierwotniaki (cz. II)

14/15.11.2019 r. 

9

Stawonogi

18.11.2019 r.

TEST 2 – z zakresu ćwiczeń 7-9

22.11.2019 r.

I

Prezentacje multimedialne studentów: temat 1

25.11.2019 r.

II

Prezentacje multimedialne studentów: temat 2

29.11.2019 r.

III

Prezentacje multimedialne studentów: temat 3

2.12.2019 r.

IV

Prezentacje multimedialne studentów: temat 4

6.12.2019 r.

V

Prezentacje multimedialne studentów: temat 5

9.12.2019 r.

VI

Prezentacje multimedialne studentów: temat 6

13.12.2019 r.

VII

Prezentacje multimedialne studentów: temat 7

16.12.2019 r.

VIII

Prezentacje multimedialne studentów: temat 8

20.12.2019 r.

TEST 3 – z zakresu seminariów 1-8

od 20.12.2019

ZALICZENIA POPRAWKOWE

zaliczenia ustne wyłącznie dla studentów, którzy nie zaliczyli materiału na podstawie 3 sprawdzianów cząstkowych

TEMATY PREZENTACJI STUDENTÓW

1. Komórka, jako podstawowa jednostka strukturalno-funkcjonalna organizmu.
2. Struktura i funkcje błon biologicznych. Mechanizmy transportu przez błony.
3. Środowiskowe zagrożenia zdrowia człowieka - część I. Wpływ promieniowania UV oraz skutki zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego.
4. Środowiskowe zagrożenia zdrowia człowieka - część II. Wpływ hałasu i wibracji.
5. Środowiskowe zagrożenia zdrowia człowieka - część III: Wpływ zanieczyszczenia żywności czynnikami abiotycznymi i biotycznymi.
6. Środowiskowe zagrożenia zdrowia człowieka - część IV: Wpływ biologicznych zanieczyszczeń hydrosfery i litosfery.
7. Organizmy transgeniczne: bezpieczeństwo dla człowieka i środowiska.
8. Molekularne podstawy procesu starzenia.

 Author: Piotr Nowosad date: 2019-10-07  print    back  
 
All rights reserved Department of Biology and Medical Parasitology ® 2020