STRONA GŁÓWNA » Plan zajęć (1 rok lekarsko-dentystyczny)

O KATEDRZE
DLA STUDENTÓW
Wydział Lekarski
FOR STUDENTS
MD (6-year)
DDS (5-year)
Pharmacy (6-year M.Sc.)

  
Plan zajęć (1 rok lekarsko-dentystyczny)


WYKŁADY

(10 godz.) będą się odbywały od 1.10.2019 r. do 15.10.2019 we wtorki i piątki według poniższego planu:

WTOREK 

PIĄTEK

W1 – 1.10.2019

10:00-11:30,
CBM, s. 2008

W2 – 4.10.2019

15:15-16:45,
CBM, s. 3008

W3 – 8.10.2019

10:00-11:30,
CBM, s. 2008

W4 – 11.10.2019

15:15-16:45,
CBM, s. 3008

W5 – 15.10.2019

10:00-11:30,
CBM, s. 2008

Wykłady prowadzi – prof. dr hab. Edward Hadaś.

ĆWICZENIA i SEMINARIA

odbywać się będą dwa razy w tygodniu w sali wykładowej im. Profesora Witolda Kasprzaka w Katedrze i Zakładzie Biologii i Parazytologii Lekarskiej – Collegium Maius (ul. Fredry 10) według następującego planu:

WTOREK 

PIĄTEK

14.00 - 15.55

grupa 5
grupa 6

14.00 - 15.55

grupa 5
grupa 6

16.00 - 17.55

grupa 3
grupa 4

16.00 - 17.55

grupa 3
grupa 4

18.00 - 19.55

grupa 1
grupa 2

18.00 - 19.55

grupa 1
grupa 2

Opiekunami grupy są następujący nauczyciele akademiccy:
Grupa 1 – dr hab. Piotr Solarczyk
Grupa 2 – dr Łukasz Skrzypczak
Grupa 3 – dr hab. Monika Derda
Grupa 4 – dr hab. Piotr Solarczyk
Grupa 5 – dr hab. Elżbieta Wandurska-Nowak
Grupa 6 – dr Agnieszka Wojtkowiak-Giera

 Author: Piotr Nowosad date: 2019-10-07  print    back  
 
All rights reserved Department of Biology and Medical Parasitology ® 2020