HOME PAGE » 2 rok Dietetyka

O KATEDRZE
DLA STUDENT”W
Wydzia≥ Lekarski
FOR STUDENTS
MD (6-year)
DDS (5-year)
Pharmacy (6-year M.Sc.)

   2 rok Dietetyka

REGULAMIN zajÍś "Parazytologia"

PLAN ZAJ ∆

PROGRAM SEMINARI”W I ∆WICZE—

WYNIKI UZYSKANE PRZEZ STUDENT”W POSZCZEG”LNYCH GRUP

DIET-1

DIET-2

  print    back  
 
All rights reserved Department of Biology and Medical Parasitology ® 2020