HOME PAGE » 2 rok Lekarski

O ZAK£ADZIE
DLA STUDENT”W
Wydzia≥ Lekarski
FOR STUDENTS
MD (6-year)
DDS (5-year)
Pharmacy (6-year M.Sc.)

   2 rok Lekarski

REGULAMIN zajÍś "Parazytologia lekarska"

PLAN ZAJ ∆

PROGRAM ZAJ ∆

WYNIKI UZYSKANE PRZEZ STUDENT”W POSZCZEG”LNYCH GRUP

LEK-01

LEK-02

LEK-03

LEK-04

LEK-05

LEK-06

LEK-07

LEK-08

LEK-09

LEK-10

LEK-11

LEK-12

LEK-13 LEK-14

LEK-15

LEK-16

LEK-17

  print    back  
 
All rights reserved Department of Biology and Medical Parasitology ® 2021