HOME PAGE » 1 rok Farmacja

O ZAK£ADZIE
DLA STUDENT”W
Wydzia≥ Lekarski
FOR STUDENTS
MD (6-year)
DDS (5-year)
Pharmacy (6-year M.Sc.)

   1 rok Farmacja

REGULAMIN zajÍś "Biologia z podstawami genetyki"

PLAN ZAJ ∆

PROGRAM ZAJ ∆ oraz zagadnienia tematůw seminaryjnych

WYNIKI UZYSKANE PRZEZ STUDENT”W ZE SPRAWDZIAN”W

GRUPY:

F-01; F-02; F-03; F-04; F-05; F-06;

ZAGADNIENIA DO EGZAMINU Z GENETYKI

WYNIKI UZYSKANE PRZEZ STUDENT”W Z EGZAMINU

GRUPY:

F-01; F-02; F-03; F-04; F-05; F-06;

  print    back  
 
All rights reserved Department of Biology and Medical Parasitology ® 2021