HOME PAGE » 1 rok Lekarski

O ZAKŁADZIE
DLA STUDENTÓW
Wydział Lekarski
FOR STUDENTS
MD (6-year)
DDS (5-year)
Pharmacy (6-year M.Sc.)

   1 rok Lekarski

PRAKTYKI WAKACYJNE

UWAGA STAROSTOWIE GRUP

pragnę poinformować, iż otrzymałem z wydawnictwa „Książeczki praktyk”, które każdy student ma obowiązek odebrać PRZED rozpoczęciem praktyki wakacyjnej. Każda osoba jest zobligowana do uzupełnienia „Książeczki praktyk” podczas praktyki, a następnie do okazania Opiekunowi Praktyk uzyskanych w Książeczce wpisów, w celu uzyskania zaliczenia przedmiotu (praktyki). Inaczej mówiąc, uzupełniona Książeczka jest podstawą udzielanego zaliczenia przedmiotu.

Z tego powodu bardzo proszę, aby każdy starosta grupy ustalił w porozumieniu z grupą termin, kiedy CAŁA GRUPA będzie mogła zgłosić się na 30 minut do mojej Katedry, w celu odebrania Książeczek. Odbioru Książeczek dokonują osobiście wszyscy studenci (zatem zarówno o statusie „praktyka indywidualna”, jak i „praktyka grupowa”, „zwolnienie z praktyki”, „wolontariat”, „przełożenie praktyki”).

Odbioru książeczek należy dokonać w okresie 14. – 25. czerwca 2021 r.

Zwracam uwagę, iż starostowie:
grup 1-8 kontaktują się w tym celu z dr Piotrem Nowosadem, tel. 61 854-60-78, e-mail, chat na TEAMS;
grup 9-17 kontaktują się w tym celu z dr Łukaszem Skrzypczakiem: e-mail, chat na TEAMS;

Z uwagi na prowadzone przez Opiekunów Praktyk zajęcia dydaktyczne oraz inne obowiązki, bardzo proszę o przesłanie kilku terminów propozycji spotkania z grupą (2-3 możliwości), z których Opiekun wybierze i potwierdzi jeden termin spotkania, o którym poinformuje zwrotnie starostę.

 


GRAFICZNE PRZEDSTAWIENIE

ZAAWANSOWANIA

ORGANIZACJI

PRAKTYK WAKACYJNYCH

(listy wg grup/nr albumów)


INFORMACJE

o PRAKTYKACH WAKACYJNYCH

studentów 1 roku WL-I


  print    back  
 
All rights reserved Department of Biology and Medical Parasitology ® 2021