HOME PAGE » Pracownicy techniczni (Technical staff)

O KATEDRZE
DLA STUDENT”W
FOR STUDENTS
MD (6-year)
DDS (5-year)
Pharmacy (6-year M.Sc.)

   Pracownicy techniczni (Technical staff)

STARSI SPECJALI¶CI


dr Marcin CHOLEWI—SKI

tel. 0-61 854-6237


mgr inŅ. Waldemar J. WOJT

tel. 0-61 854-6237
e-mail: wwojt@ump.edu.pl


mgr inŅ. Wies≥awa JANKOWSKA

tel. 0-61 854-6073SAMODZIELNY REFERENT NAUKOWO-TECHNICZNY


dr Anna SU£EK-STANKIEWICZ

tel. 0-61 854-6237

e-mail: asulek@ump.edu.plSPECJALISTA ADMINISTRACYJNY


lic. Beata SZYMA—SKA

tel. 0-61 854-6203

e-mail: bszymanska@ump.edu.pl  print    back  
 
All rights reserved Department of Biology and Medical Parasitology ® 2019